Favourites Create PDF Email Print

Da li postoje razlike u genima hromozoma predaka deteta sa Down-ovim sindromom?

Author:
Administrator
Date added:
Monday, 08 June 2009
Last revised:
Monday, 08 June 2009
Hits:
29297
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad
favoured:
0 Favour

Answer

Osim predaka koji su nosioci balansirane translokacije, nisu poznate razlike u genima ili hromozomima predaka dece sa Down-ovim sindromom od bilo čijih drugih predaka. Ne postoji ništa poznato što bi preci mogli da urade a čime bi se moglo objasniti rođenje deteta sa Down-ovim sindromom.

Category

... o genetici Down sindroma