Dec31 Tribine API Srbije

Written by Administrator Wednesday, 03 March 2021 17:54

Print Preporuci

Tribina API Srbije " Osobe sa invaliditetom i mediji" uz podršku SO Savski Venac održana 28.12.2009.g.

 "...закључено је да медији не смеју доприностити маргинализацији особа са инвалидитетом, већ њиховој већој инклузији, те да се извештавању и креирању медијског програма од интереса за особе са инвалидитетом не сме приступати стихијски, већ да се новинари који се баве овом темом морају адекватно едуковати."

 detaljnije ...

Tribina API Srbije " Osobe sa invaliditetom i kultura" uz podršku SO Savski Venac održana 24.12.2009.g.

"Порука ове трибине јесте да особе са инвалидитетом заслужују да буду подједнако вредноване у друштву и да им се омогући доступност културних садржаја као и могућност презентовања сопствених радова."

detaljnije ... 

Tribina API Srbije " Osobe sa invaliditetom i ljudska prava - u susret novom Zakonu o socijalnoj zaštiti" uz podršku SO Savski Venac održana 10.12.2009.g.

"Учесници трибине су се сложили да нови Закон о социјалној заштити мора да обезбеди:

- механизам активног укључивања корисника у избор услуге, избор пружалаца услуге и начина пружања потребне подршке;

- доступност широког спектра услуга сваком кориснику на локалном нивоу

- стварање једнаких могућности за све пружаоце услуга, како из државног, тако и из приватног и НВО сектора, пре свега кроз отвасрање могућности подуговарања

- стабилан механизам финансирања услуга, кроз принцип ''новац прати корисника''.

Коначно, учесници трибине су се сложили да је постојање одрживих социјалних услуга у заједници и активне улоге ОСИ(Т) као корисника једини прави гарант стабилног и одрживог сиситема поштовања основних људских права ОСИ(Т)!"

 detaljnije ...

Izvor informacija zvanični websajta Asocijacije za promovisanje inkluzije API Srbije www.sapi.rs

 

Vrh stranice/Top