Pomogli su

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Udruga za promicanje inkluzije
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju
Fond za otvoreno društvo
Fond za socijalne inovacije
Gradski sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu
Gradski centar za socijalni rad
Skupština grada Beograda
Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije
NVO "Kec"
Društvu za brigu o MNRO - Novi Beograd
Hrišćanska humanitarna organizacija "HLEB ŽIVOTA"
NLB Banka Beograd
UniCredit Grupa
Fondacija UniCreditGrupe - Unidea
Fondacija Solidarnosti Srbije
Crveni Krst Stari Grad
MNRO Savski Venac
Sportski Centar "Banjica"
Fondacija NJKV Princeze Katarine
Savez za sport i rekreaciju invalida Beograda
McDonald's restorani
Gradsko zelenilo d.o.o.
Jevrejska Opština
Stolarska radnja"Renesansa"
Rotari Klub
International Inner Wheel Club
Save the Children
Internacionalni klub žena
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Gvozden Jovančićevič" - Veliki Popovac
Galenika a.d.

PGP RTS Srbije
Malac d.o.o.
Čigoja - štamparija
Caligraf Soft
Alta Nova
Dečje srce
People in need - Infocentar "Na dobrom putu"
Pozorište lutaka "Pinokio"
REX bioskop
Jugokoncert
Sava Centar
Pozorište na Terazijama
NVO "Veliki mali"
EXPAT Fund
CET
Bogdanka Polovina
Nataša Jovanović
Aralica Vesna
Jasna Ignjatović
Bujić Predrag
I mnoge osobe velikog srca...

 

 

 

Kalendar događaja

« < August 2022 > »
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Prognoza

Bioprognoza

UV index zračenja

Izveštaj o statusu aeroalergenih biljaka u Srbiji:

 

Anketa meseca

init
busyLoading Poll...
 

Get Adobe Reader

Get Adobe Flash PlayerPravna zaštita osoba sa DS

Jun05 Pravna zaštita osoba sa DS - Uvod

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail Preporuci

Article Index
Pravna zaštita osoba sa DS
Konvencija o pravima deteta
Član 1
Član 2
Član 3
Član 4
Član 5
Član 6
Član 7
Član 8
Član 9
Član 10
Član 11
Član 12
Član 13
Član 14
Član 15
Član 16
Član 17
Član 18
Član 19
Član 20
Član 21
Član 22
Član 23
Pravna zaštita – nacionalno zakonodavstvo
Umesto rezimea
All Pages

 

KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA

Šta je konvencija o pravima deteta

Kada je 1989. godine prvi put usvojena, Konvencija o pravima deteta je značila kulminaciju preko šest decenija napora nevladinih organizacija i drugih eksperata za ljudska prava i izuzetan koncenzus vlada. Sada su se sve osim dve države složile da prihvate standarde ovog značajnog ugovora koji kao prioritet za sve, a posebno vlade, postavlja brigu i zaštitu svake osobe ispod 18 godina - svakog deteta. Konvencija je takođe postavila nove etičke principe i međunarodne norme za ponašanjeprema deci, što je daleko višepravnog mandata. Iako su već postojali i drugi međunarodni ugovori i sporazumi koji su se ticali dece. Konvencija je jedinstvena po tome:

 • što je sveobuhvatna, jedina koja deci obezbeđuje njihova građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava;
 • što je univerzalna, primenljiva na svu decu u svim situacijama i praktično u svim zajednicama naroda;
 • što je bezuslovna, pozivajući čak i one vlade koje nemaju dovoljno sredstava da preduzmu određene mere da zaštite prava dece i;
 • što je sveobuhvatna, jer zahteva da sva prava budu suštinska, nedeljiva, međusobno zavisna i jednaka.

Konvencija o pravima deteta sadrži četiri osnovna načela i to su :

 • PRAVO NA ŽIVOT I OPSTANAK
 • NEDISKRIMINACIJA
 • NAJBOLJI INTERESI DETETA I
 • UVAŽAVANJE MILJENJA DETETA

U grubim crtama, Konvencijom o pravima deteta države su se složile sa sledećim:

 • priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih pripadnika ljudske zajednice predstavlja osnovu slobode, pravde i mira u svetu,
 • svakom pojedincu pripadaju sva prava i slobode sadržane u njima, bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo ubeđenje, nacionalno ili drustveno poreklo i imovinsko stanje, rođenje ili drugi status,
 • detinjstvu pripadaju posebna briga i pomoć,
 • porodici, treba da bude pružena neophodna zaštita i pomoć kako bi mogla u potpunosti da preuzme odgovornosti u zajednici,
 • treba da raste u porodičnoj sredini, u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja,
 • dete treba da bude u potpunosti pripremeljeno da živi samostalno u društvu i da bude vaspitano u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti,
 • detetu, sa obzirom na njegovu fizičku i mentalnu nezrelost, potrebni posebna zaštita i briga, uključujući odgovarajuću pravnu zaštitu kako pre, tako i posle rođenja
 • prihvatajući da u svim zemljama sveta ima dece koja žive u izuzetno teškim uslovima i da je takvoj deci neophodna posebna briga,
 • posvećujući dužnu pažnju značaju tradicija i kulturnih vrednosti svakog naroda za zaštitu i skladan razvoj deteta,
 • svesne značaja međunarodne saradnje za poboljšanje uslova života dece u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju

Sa sadržajem i tumačenjima konvencije o pravima deteta trebalo bi da budu upoznati svi, UKULJUČUJUĆI i decu, u obimu koji to zahteva starost, učestalost i vrsta kontaktiranja sa decom.Vrh stranice/Top


Blic vesti

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Republike Srbije,  Gradom Beogradom i Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, organizovati međunarodnu konferenciju pod nazivom  ''Stanovanje uz podršku i druge usluge socijalne podrške osobama sa invaliditetom  - u susret novom Zakonu o socijalnoj zaštiti Srbije''.

Konferencija će se održati u Beogradu, 29.03.2010. godine, s početkom u 09.00 sati.


 

Remository multi-purpose moduleAnketa sajta

Da li Vam je pristupačan naš websajt?
Results

Mejling lista

Za roditelje


Receive HTML?

Home O Down sindromu Pravna zaštita
. Mapa sajta . Statistike sajta . Polazna . Kontakt .
Vrh strane / Top

 

Sve objavljene medicinske informacije su smatrane opštim i napisane su u edukativne svrhe. Nikako se ne mogu koristiti kao zamena za individualni
lekarski savet. Ukoliko smatrate da je Vašem detetu potrebna medicinska pomoć, molimo Vas da se obratite svom lekaru i psihologu. Molimo Vas da pročitate i uslove korišćenja našeg websajta.
Društvo za pomoć osobama sa Down (Daun) sindromom dozvoljava korišćenje originalnog, neizmenjenog sadržaja informacija u prezentaciji. Molimo Vas da pri navodenju informacija naznacite “Preuzeto sa prezentacije na adresi www.DownSindrom.org” kao i da pridodate link na našu prezentaciju.

Ključne reči: Daun sindrom, Daunovim sindromom, Down Syndrome, Syndrome Down, Sy.Down, Down sindrom, Downovim sindromom, deinstitucionalizacija, prevencija institucionalizacije, zaštita, savetovanje, savetovalište, kariotip, genetika, rana intervencija, pomoć, zbrinjavanje, saradnja, partneri, 

Copyright ® 2005-2009 DownSindrom.org

 

Creative Commons License