Pomogli su

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Udruga za promicanje inkluzije
Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju
Fond za otvoreno društvo
Fond za socijalne inovacije
Gradski sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu
Gradski centar za socijalni rad
Skupština grada Beograda
Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije
NVO "Kec"
Društvu za brigu o MNRO - Novi Beograd
Hrišćanska humanitarna organizacija "HLEB ŽIVOTA"
NLB Banka Beograd
UniCredit Grupa
Fondacija UniCreditGrupe - Unidea
Fondacija Solidarnosti Srbije
Crveni Krst Stari Grad
MNRO Savski Venac
Sportski Centar "Banjica"
Fondacija NJKV Princeze Katarine
Savez za sport i rekreaciju invalida Beograda
McDonald's restorani
Gradsko zelenilo d.o.o.
Jevrejska Opština
Stolarska radnja"Renesansa"
Rotari Klub
International Inner Wheel Club
Save the Children
Internacionalni klub žena
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju "Gvozden Jovančićevič" - Veliki Popovac
Galenika a.d.

PGP RTS Srbije
Malac d.o.o.
Čigoja - štamparija
Caligraf Soft
Alta Nova
Dečje srce
People in need - Infocentar "Na dobrom putu"
Pozorište lutaka "Pinokio"
REX bioskop
Jugokoncert
Sava Centar
Pozorište na Terazijama
NVO "Veliki mali"
EXPAT Fund
CET
Bogdanka Polovina
Nataša Jovanović
Aralica Vesna
Jasna Ignjatović
Bujić Predrag
I mnoge osobe velikog srca...

 

 

 

Kalendar događaja

« < February 2020 > »
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Prognoza

Bioprognoza

UV index zračenja

Izveštaj o statusu aeroalergenih biljaka u Srbiji:

 

Anketa meseca

init
busyLoading Poll...

Preuzmite najnovije

 

Get Adobe Reader

Get Adobe Flash PlayerPravna literatura

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail Preporuci

Zakoni

Građanska prava
Ljudska prava
Rad i zapošljavanje
Socijalno osiguranje
Zdravstvena zaštita
Humanitarno pravo

Zbirka advokatskih alata

- http://www.disabilitymonitor-see.org/advocacy.htm

Lista zakona unutar teksta Izvan deinstitucionalizacije: Nestabilna tranzicija ka sistemu koji pruža mogućnosti u jugoistočnoj Evropi

 

Građanska prava

   
     
Zakon o obligacionim odnosima  

29/1978,39/1985,45/1989, 57/1989,31/1993

Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdusnom saobraćaju YU 12/1998
Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa YU 6/1980, 36/1990, 29/1996
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar SR 57/2003
Zakon o fiducijarnom prenosu prava svojine CG 23/1996
Zakon o svojini na posebnim delovima zgrada CG 30/1973
Zakon o resavanju sukoba zakona i nadleznosti u statusnim, porodicnim i naslednim odnosima YU

9/1979, 22/1990, 46/1996

Zakon o braku i porodičnim odnosima SR 22/1980, 24/1984, 11/1988, 22/1993, 35/1994, 46/1995, 29/2001
Zakon o porodici CG 7/1989
Zakon o nasleđivanju SR

46/1995

Zakon o nasleđivanju CG 4/1976, 10/1976, 22/1978
Zakon o zadužbinama, fondacijama i fondovima CG 24/1985
Zakon o zadužbinama, fondacijama i fondovima SR 59/1989
Zakon o stanovanju SR 50/1992, 76/1992, 84/1992, 33/1993, 53/1993, 67/1993, 46/1994, 47/1994, 48/1994, 44/1995, 49/1995, 16/1997

Ljudska prava

   

ZAKON PROTIV DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

SR 1/2005
Zakon o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama SCG 6/2003
Ustavna povelja Srbije i Crne Gore SCG 1/2003
Zakon za sprovođenje Ustavne povelje Srbije i Crne Gore SCG 1/2003
Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama SCG 6/2003
Zakon o društvenim organizacijama i udruzenjima građana SR 24/1982, 17/1984, 50/1984, 45/1985, 12/1989
Deklaracija o ljudskim pravima i pravima pripadnika nacionalnih manjina SR 89/1992
Deklaracija o osudi krsenja ljudskih prava i zloupotrebe vlasti CG 26/1992, 31/1992, 9/1993
Zakon o javnim skupovima CG 57/1992
Zakon o okupljanju građana SR 51/1992
Zakon o udruživanju građana CG 23/1990, 13/1991, 30/1992
Zakon o udržzivanju građana u udruzenja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFR Jugoslavije YU 42/1990
Zakon o zaštiti podataka o licnosti YU 24/1998
Rad i zapošljavanje>    
Zakon o osnovama radnih odnosa YU 29/1996
Zakon o radnim odnosima CG 20/1990, 42/1990, 28/1991, 16/1995
Zakon o radu SR 70/2001, 73/2001
Zakon o radnim odnosima u drzavnim organima SR 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001, 39/2002
Zakon o zaposljavanju CG 29/1990, 28/1991, 3/1994
Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica SR 22/1992, 56/1993, 34/1994, 52/1996

 

Socijalno osiguranje

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju YU 34/2003
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju CG 14/1983, 20/1993
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju SR 52/1996
Zakon o socijalnoj i dečijoj zaštiti CG 45/1993, 16/1995
Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana SR 36/1991, 67/1993, 52/1996
Zakon o zaštiti civilnih invalida rata CG 44/1997
Zdravstvena zaštita    
Zakon o drustvenoj brizi o deci SR 49/1992, 25/1996
Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi SR 16/1995
Zakon o socijalnoj i decijoj zaštiti CG 45/1993, 16/1995
Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana SR 36/1991, 52/1996
Zakon o uslovima za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela YU 63/1990, 22/1991
Zakon o zdravstvenoj zaštiti SR 17/1992, 50/1992, 52/1993, 25/1996, 18/2002
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju CG 39/1990, 21/199123/1996
Zakon o zdravstvenom osiguranju SR 18/1992, 26/1993, 25/1996
Humanitarno pravo    
Zakon o poveravanju javnih ovlascenja Jugoslovenskom Crvenom Krstu YU 29/1997
Zakon o upotrebi i zaštiti znaka i naziva Crvenog Krsta YU 46/1996
Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoci YU

53/2001

 

Statistike, monitoring, situacije i planovi

Izdanje HANDIKAP INTERNATIONAL - Disability Monitor Initiative

http://www.disabilitymonitor-see.org/report_sercontents.htm

  Zavod za informatiku i statistiku Lica sa invaliditetom u Beogradu   2006  
Charlotte Axsellson
Pascal Grainer
Lisa Adams
Izvan deinstitucionalizacije:
Nestabilna tranzicija ka sistemu
koji pruža mogućnosti
u jugoistočnoj Evropi

klikom na naslov moyete downloadovati tekst
Handicap International,
kancelarija za jugositočnu Evropu
2004  
Vrh stranice/Top


Blic vesti

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - API Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku Republike Srbije,  Gradom Beogradom i Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, organizovati međunarodnu konferenciju pod nazivom  ''Stanovanje uz podršku i druge usluge socijalne podrške osobama sa invaliditetom  - u susret novom Zakonu o socijalnoj zaštiti Srbije''.

Konferencija će se održati u Beogradu, 29.03.2010. godine, s početkom u 09.00 sati.


 

Remository multi-purpose moduleAnketa sajta

Da li Vam je pristupačan naš websajt?
Results

Mejling lista

Za roditelje


Receive HTML?

Home Literatura Pravna literatura Pravna literatura
. Mapa sajta . Statistike sajta . Polazna . Kontakt .
Vrh strane / Top

 

Sve objavljene medicinske informacije su smatrane opštim i napisane su u edukativne svrhe. Nikako se ne mogu koristiti kao zamena za individualni
lekarski savet. Ukoliko smatrate da je Vašem detetu potrebna medicinska pomoć, molimo Vas da se obratite svom lekaru i psihologu. Molimo Vas da pročitate i uslove korišćenja našeg websajta.
Društvo za pomoć osobama sa Down (Daun) sindromom dozvoljava korišćenje originalnog, neizmenjenog sadržaja informacija u prezentaciji. Molimo Vas da pri navodenju informacija naznacite “Preuzeto sa prezentacije na adresi www.DownSindrom.org” kao i da pridodate link na našu prezentaciju.

Ključne reči: Daun sindrom, Daunovim sindromom, Down Syndrome, Syndrome Down, Sy.Down, Down sindrom, Downovim sindromom, deinstitucionalizacija, prevencija institucionalizacije, zaštita, savetovanje, savetovalište, kariotip, genetika, rana intervencija, pomoć, zbrinjavanje, saradnja, partneri, 

Copyright ® 2005-2009 DownSindrom.org

 

Creative Commons License